روبان دوزی 6

مطابق شکلها روبان را تا زده در هر مرحله برای نگهداری روبان به همان شکل از دوخت با نخ و سوزن یا چسب حرارتی استفاده می کنیم .

روبان را مثلثی تا می زنیم .

از لبه روبان را لوله می کنیم .

چند بار دیگر روبان را لوله می کنیم .

روبان را به شکل مثلثی به پشت تا می کنیم .

دوباره روبان را لوله می کنیم .

به همین شیوه ادامه می دهیم تا هر چقدر که بخواهیم گل بزرگتری داشته باشیم . بزرگ بود گل بستگی به پهنای روبان و تعداد دفعات پیچیدن و لوله کردن دارد .

 

در آخر اضافه روبان را قیچی کرده روبان را به پشت گل پیچیده با چسب حرارتی یا دوخت محکم نگه می داریم .


برچسب‌ها: کارهای هنری خودم, هنرهای روبانی
!! نوشته شده توسط ندا نبوی | 15:56 | شنبه ۱ خرداد۱۳۸۹ •

RSS